Tiny's Hobby biedt een waaier van hobby-cursussen aan. We zoeken voor u de beste lesgeefsters uit.

Bedankt voor jouw interesse in onze hobby-cursussen!

waaier van hobbycursussen

Tiny's Hobby biedt een waaier van hobby-cursussen aan. Onze medewerkers volgen speciale trainingen om u alle kneepjes aan te leren. Dit op een aangename en gezellige manier.

We hopen u op één of meerdere cursussen te mogen verwelkomen! Het Tiny's Hobby team.


 Om alles in goede banen te leiden, is het best als we met z'n allen enkele regels volgen: 

cursussen op aanvraag
Bij grote groepen en hobbyclubs is het mogelijk dat er cursussen worden gegeven in ons leslokaal op een afgesproken datum.

vragen?
Heeft u nog meer vragen i.v.m. één of andere cursus: neem dan contact met ons op: info@tinyshobby.be  

tijdig inschrijven
Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Ten laatste 2 weken voor aanvang van de cursus!!! Dit o.a. om het tijdig te kunnen voorzien van het nodige lesmateriaal.

Je inschrijving is pas definitief na betaling. Zolang dit niet voldaan is, staat jouw naam op een wachtlijst en kunnen andere mensen voorrang krijgen. Betaling kan in de winkel gebeuren of via een overschrijving met duidelijke vermelding van je volledige naam, telefoonnummer, naam cursus en datum cursus. (rekeningnummer: BE59 001-5991834-26)
De cursus kan niet teruggestort worden, maar wanneer je door omstandigheden niet kan komen, mag je gerust iemand in je plaats sturen.  

Bij een te klein aantal deelnemers, behouden we ons het recht voor de cursus te verplaatsen of te annuleren.
 
 
© Tiny's Hobby - Privacy - Website by KMOSites